Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh ngọt
  have some more cake!
  dùng thêm một ít bánh ngọt nữa nhé!
  bánh
  cá đóng bánh
  a cake of soap
  bánh xà phòng
  cakes and ale
  những cái mang lại thú vui ở đời
  anh biết đấy cuộc đời đâu phải toàn mang lại thú vui cho mình
  get, want… a slice (share) of the cake
  muốn được hưởng phần lợi nhuận mà mình cảm thấy có quyền được hưởng
  là công nhân trong một ngành công nghiệp sinh lợi nhiều, thợ mỏ đang được đòi chia phần lợi nhuận nhiều hơn
  have one's cake and eat it
  được cả đôi làng; được cái nọ mà chẳng mất cái kia
  nó muốn có thu nhập đều đặn nhng lại không muốn làm việc. Được cái nọ phải mất cái kia chứ!
  a piece of cake
  xem piece
  sell like hot cakes
  bán rất chạy
  take the biscuit cake
  Động từ
  cake something [in (with) something]
  bết đầy, phủ đầy (một chất gì khi khô sẽ cứng lại)
  giày anh ta bết đầy bùn
  đông cứng lại
  máu ở vết thương đông cứng lại trên mặt anh ta

  * Các từ tương tự:
  cakewalk, cakewalker