Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh qui
  (từ Mỹ) như scone
  xem scone
  màu nâu nhạt
  đồ gốm đá nung nhưng chưa tráng men
  take the biscuit (cake)
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  là điều hay (tồi) nhất từ trước chưa hề thấy
  nó trước kia làm nhiều điều ngu xuẩn, nhưng lần này mới thật là tồi nhất

  * Các từ tương tự:
  biscuit-throw