Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người chơi (một môn thể thao, nghệ thuật) nghiệp dư, người chơi không chuyên
  mặc dù chỉ là tay chơi không chuyên, anh ta là một đấu thủ hạng nhất
  an amateur photographer
  nhà nhiếp ảnh không chuyên
  (thường xấu)
  người chẳng có chút tay nghề nào; tay tài tử

  * Các từ tương tự:
  amateur radio communication, amateur station, amateurish, amateurishly, amateurishness, amateurism