Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thời tiết, nắng mưa, gió mưa, tuyết sương
    sự mòn, sự vụn, sự rã ra, sự đổi màu (vì nắng mưa), sự dãi nắng dầm mưa
    (địa lý,địa chất) sự phong hoá