Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (+of)
  thận trọng, cẩn thận, cảnh giác
  she was wary of strangers
  cô ta thận trọng với người lạ
  be wary of giving offence
  hãy cẩn thận, đừng gây mếch lòng