Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweetheart /'swi:thɑ:t/  

  • Danh từ
    (cũ) người yêu, người tình
    (dùng để xưng hô) anh yêu, em yêu, cưng, con yêu quý…