Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betrothed /bi'trəʊðd/  

 • Danh từ
  người hứa hôn
  his betrothed
  hôn thê của anh ta
  Tính từ
  hứa hôn
  the betrothed couple
  cặp đã hứa hôn với nhau, cặp vợ chồng chưa cưới