Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) được yêu quý
  this man was beloved by (ofall who knew him
  người đàn ông được tất cả những ai quen biết yêu quý
  yêu dấu /bi'lʌvid/
  in memory of my beloved husband
  để tưởng nhớ người chồng yêu dấu của tôi
  Danh từ
  người yêu dấu, người yêu