Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lady-love /'leidilʌv/  

  • Danh từ
    người yêu, người tình (đàn bà)