Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ hoặc đùa)
    chàng trai theo đuổi (một cô gái)
    (từ cổ)
    chàng trai nông thôn