Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gốc cây còn lại (của một cây đã đổ hay đã đốn hạ)
  mẩu [còn lại]
  the stump of a cigar
  mẩu xì gà
  a stump of a tooth
  chân răng
  stump of an amputated limb
  mỏm cụt chân, mỏm cụt tay
  cọc gôn (cricket)
  draw stumps
  xem draw
  stir one's stumps
  xem stir
  Động từ
  đi khó nhọc, đi nặng bước
  họ khó nhọc leo lên đồi
  ông ta giận dữ nặng bước đi ra
  (chủ yếu ở dạng bị động) làm cho ai bối rối, làm cho ai điên đầu
  tôi bối rối không phải làm gì
  (Mỹ) đi diễn thuyết vận động (bầu cử…)
  stump up [something] [for something]
  (khẩu ngữ)
  trả tiền, thanh toán tiền (một cách miễn cưỡng)
  rốt cuộc rồi anh ta cũng góp 5 bảng cho cuộc từ thiện, sau khi chúng tôi đã hỏi anh ta nhiều lần

  * Các từ tương tự:
  stump orator, stump oratory, stump-speech, stumpage, stumper, stumpiness, stumpy