Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contribute /kən'tribju:t/  

 • Động từ
  góp, đóng góp
  contribute ten pounds to a charity collection
  đóng góp mười bảng cho cuộc lạc quyên từ thiện
  chị ta đã đóng góp nhiều bài thơ cho các tạp chí văn học
  góp phần
  công trình của bà ta đã góp phần quan trọng giúp ta hiểu được vấn đề khó khăn đó
  does smoking contribute to lung cancer?
  Hút thuốc có góp phần gây bệnh ung thư phổi không?