Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solicitous /sə'lisitəs/  

 • Tính từ
  quan tâm lo lắng; lo âu
  solicitous enquiries about her health
  những lời hỏi han quan tâm lo lắng đến sức khỏe của cô ta

  * Các từ tương tự:
  solicitously, solicitousness