Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lo lắng, áy náy
  I'm very anxious about my son's health
  tôi rất lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai tôi
  nó rất lo cho gia đình đang đi du lịch nước ngoài
  gây lo lắng, đáng lo lắng
  chúng tôi đã có những phút lo lắng trước khi hạ cánh an toàn
  khát khao, nóng lòng
  anxious to meet you
  nóng lòng được gặp cô

  * Các từ tương tự:
  anxiously, anxiousness