Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  mong muốn, ước ao, khao khát
  desirous of peace
  khao khát hòa bình
  mong rằng những sự khởi đầu này sẽ dẫn tới những trao đổi thêm nữa

  * Các từ tương tự:
  desirously, desirousness