Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đấu thủ chạy đua; ngựa đua
  có tám ngựa đua trong cuộc chạy chung kết
  người chuyển tin (cho những người môi giới chứng khoán…)
  (thường trong từ ghép) kẻ buôn lậu
  kẻ buôn lậu thuốc phiện
  thanh trượt (ở xe trượt tuyết…)
  tấm phủ, dải phủ (mặt bàn trang trí…)

  * Các từ tương tự:
  runner bean, runner-up