Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jogger /'dʒɒgə[r]/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    người chạy bộ thể dục