Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quay tròn, quay quanh
  trái đất quay quanh mặt trời
  bánh xe quay quanh trục
  ngẫm nghĩ
  revolve something in one's mind
  ngẫm nghĩ việc gì trong đầu óc
  revolve around
  xoay quanh, tập trung quanh
  cuộc đời của tôi xoay quanh công việc của tôi
  nó nghĩ là toàn thế giới tập trung quanh nó (nó tưởng nó là trung tâm thế giới, là quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ cái gì)

  * Các từ tương tự:
  revolver