Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chu kỳ, chu trình
  the cycle of the seasons
  chu kỳ bốn mùa
  tập thơ toàn bộ, tập bài hát toàn bộ
  a Schubert song cycle
  tập bài hát toàn bộ của Schubert
  (khẩu ngữ) xe đạp, xe máy
  a cycle race
  cuộc đua xe đạp; cuộc đua xe máy
  Động từ
  đi xe đạp; đi xe máy
  hằng ngày anh ta đạp xe đi làm

  * Các từ tương tự:
  cycle per second, cycle stealing, cycle time, cycle timer, cycle-car, cycler, cycleway