Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (relied)
  cậy vào, dựa vào
  ngày nay chúng ta càng ngày càng dựa vào máy điện toán để giúp cho chúng ta
  tin vào
  you can rely on me to keep your secret
  anh có thể tin là tôi giữ kín điều bí mật của anh