Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  làm say mê, mê hồn
  ravishing smile
  nụ cười mê hồn

  * Các từ tương tự:
  ravishingly