Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sưng tấy (do nhiễm trùng ở chổ đứt, ở chỗ gãi)
  a poisoned hand
  bàn tay bị sưng tấy
  tẩm thuốc độc
  a poisoned arrow
  mũi tên tẩm thuốc độc