Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the bane of somebody's existence (life)
  nỗi khổ của đời ai
  những người hàng xóm ồn ào kia là nỗi khổ của đời tôi
  ma men là nỗi khổ của đời anh ta

  * Các từ tương tự:
  baneberry, baneful, banefully, banefulness