Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rỉ ra
  dầu đen rỉ ra từ cỗ máy
  máu còn rỉ ra từ vết thương
  để rỉ ra, cho rỉ ra
  vết thương còn để mủ rỉ ra
  (nghĩa bóng) cô ta để toát ra vẻ duyên dáng một cách hồn nhiên
  Danh từ
  bùn lỏng (ở đáy ao, hồ, sông…)
  (số ít) sự rỉ ra, dòng rỉ ra
  the ooze of pus from a wound
  dòng mủ rỉ ra từ vết thương