Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liability /laiə'biləti/  

 • Danh từ
  trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý
  liability for military service
  nghĩa vụ tòng quân
  (khẩu ngữ) cái gây khó khăn trở ngại, cái của nợ
  because of his injury Jones was just a liability to the team
  vì bị thương Jones chỉ còn là một cái nợ đời cho cả đội
  liabilities
  (số nhiều) tiền nợ, khoản phải trả