Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vua, quốc vương
  the King of Denmark
  vua Đan Mạch
  chúa tể, vua
  the King of beasts of the jungle
  chúa tể muôn loài trong rừng rậm, chúa tể rừng xanh
  Barolo là vua rượu vang đỏ Ý
  loại lớn, chúa
  king cobra
  hổ mang chúa
  quân tướng, quân chúa (cờ)
  lá bài K
  the King's (Queen's) English
  a king's ransom
  một số tiền khổng lồ
  bức tranh đó phải trị giá một số tiền khổng lồ
  turn King's (Queen's) evidence

  * Các từ tương tự:
  king-crab, king-sized, King's (Queen's) Bench, King's (Queen's) Bench, King's (Queen's) Counsel, King's (Queen's) Counsel, king's evil, king's peg, king's ransom