Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

king's ransom /'kiɳz'rænsəm/  

  • Danh từ
    món tiền lớn