Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

king's peg /'kiɳzpeg/  

  • Danh từ
    cốc rượu sâm banh pha cônhắc