Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragile /'frædʒail/  /'frædʒl/

 • Tính từ
  dễ vỡ, dễ gãy; mỏng manh
  fragile china
  đồ sứ dễ vỡ
  a fragile plant
  cây dễ gãy
  human happiness is so fragile
  hạnh phúc của con người mỏng manh đến thế
  (khẩu ngữ) mảnh dẻ; yếu mệt
  ông ta cảm thấy hơi yếu mệt sau bữa tiệc tối qua

  * Các từ tương tự:
  fragileness