Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  buổi tối (thời gian trong ngày từ giữa buổi chiều và giờ đi ngủ)
  dạ hội
  a musical evening
  dạ hội hòa nhạc
  a theatre evening has been arranged
  một dạ hội sân khấu đã được chuẩn bị
  (nghĩa bóng) lúc xế bóng (của cuộc đời)
  the evening of his life
  lúc xế bóng đời ông
  the evening star
  /,i':vniη stɑ:[r]/
  sao hôm

  * Các từ tương tự:
  evening dress, evening meal, evening paper, evening prayer, evening primrose, evening star, evenings