Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evening dress /'i:vniηdres/  

  • trang phục buổi tối
    áo dạ hội (của nữ)