Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phục vụ ăn uống (cho một bữa tiệc, một buổi liên hoan…)
  ai lo tiệc cưới của con gái anh thế?
  (+for) đáp ứng
  TV phải đáp ứng nhiều thị hiếu khác nhau
  (+ to) thỏa mãn
  báo chí thỏa mãn cái lối của dân chúng thích chuyện bê bối giật gân

  * Các từ tương tự:
  cater-cousin, caterer, catering, caterpillar, caterpillar track, caterpillar tractor, caterwaul