Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nâng niu, chăm chút
  anh ta cần được chăm chút sau trận ốm
  luộc (trứng) lòng đào (vớt ra khi nước sắp sôi)

  * Các từ tương tự:
  coddler