Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn-)
  cấm
  chính phủ quân nhân mới cấm đình công và biểu tình
  sau vụ tai nạn, anh ta bị cấm lái xe
  Danh từ
  sự cấm
  put a ban on the import of alcohol
  cấm nhập khẩu rượu

  * Các từ tương tự:
  banal, banality, banalize, banally, banana, banana oil, banana plug, banana republic, banana skin