Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banana republic /bə,nɑ:nəri'pʌblik/  

  • nước cộng hòa nhỏ bé (ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu trái cây)