Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banana /bə'nɑ:nə/  /Mỹ bə'nænə/

 • Danh từ
  chuối (cây, quả)
  nải chuối
  buồng chuối
  go bananas
  (tiếng lóng)
  trở nên điên rồ; hành động dại dột

  * Các từ tương tự:
  banana oil, banana plug, banana republic, banana skin, banana-tree