Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tương tự, sự giống nhau
  con người tiền sử có những nét tương tự loài khỉ nhân hình
  sự thu hút, sự lôi cuốn
  she has a strong affinity for Beethoven
  cô ta rất ưa thích nhạc Beethoven (bị nhạc Beethoven thu hút dữ)
  quan hệ thông gia
  anh ta không phải là một người làm chứng vô tư vì anh có quan hệ thông gia với bị cáo
  (hóa học)
  ái lực