Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  mớ, đám hỗn độn
  a welter of unrelated facts
  một mớ sự kiện không có liên quan
  bị đẩy về phía trước bởi đám người hỗn loạn xô lên

  * Các từ tương tự:
  welter weight, welterweight