Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

troublesome /'trʌblsəm/  

 • Tính từ
  quấy rầy, khó chịu
  a troublesome child
  đứa bé quấy rầy
  a troublesome headache
  cơn nhức đầu khó chịu