Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm rùng mình; cảm động, xúc động, hồi hộp, ly kỳ