Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titillating /'titileitiŋ/  

  • Tính từ
    kích dục
    a mildly titillating film
    bộ phim kích dục nhẹ nhàng