Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thợ may
  go to the tailor to be measured for a suit
  đi đến thợ may để lấy số đo may một bộ comlê
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  may
  chiếc áo khoác may đẹp
  tailor something for (to) somebody (something)
  làm cho thích hợp với một mục đích riêng
  những ngôi nhà thiết kế hợp với nhu cầu của lớp người luống tuổi

  * Các từ tương tự:
  tailor-made, tailor-piece, tailored, tailoress, tailoring