Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ to)
  làm cho quen, tập cho quen
  anh ta nhanh chóng quen với lối sống mới này

  * Các từ tương tự:
  accustomed