Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thường lệ, quen thuộc
  he took his accustomed seat by the fire
  anh ta ngồi vào cái chỗ quen thuộc của mình cạnh lò sưởi
  (vị ngữ)
  accustomed to something
  quen với
  he quickly became accustomed to the local food
  anh ta nhanh chóng quen với thức ăn địa phương
  be accustomed to rise early
  quen dậy sớm