Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surreptitious /,sʌrəp'ti∫əs/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  lén lút, vụng trộm
  a surreptitious glance
  cái nhìn lén lút
  I don't mind you smoking occasionallythere's no need to be surreptitious about it
  thỉnh thoảng anh hút một điếu thuốc, đối với tôi không sao cả, nên không cần phải lén lút thế đâu

  * Các từ tương tự:
  surreptitiously, surreptitiousness