Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    kín đáo; êm ắng
    stealthy footsteps
    những bước đi êm