Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ) tủ chứa đồ; phòng chứa đồ
  (cổ ) phòng họp kín
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  bí mật
  a closet communist
  một người cộng sản bí mật
  a closet strategist
  (mỉa mai) nhà chiến lược trong phòng
  a closet queen
  người đồng tính luyến ái
  Động từ
  closet A with B; closet A and B [together]
  đưa ai vào phòng riêng gặp ai
  anh ta gặp giám đốc trong phòng riêng

  * Các từ tương tự:
  closet-play, closet-queen, closet-strategist