Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác winding sheet) vải liệm
  (of something) màn (che giấu cái gì)
  a shroud of fog
  màn sương
  cloaked in a shroud of mystery
  được phủ một màn bí ẩn
  Động từ
  shroud something in something
  giấu bao phủ
  bị bóng tối bao phủ
  tội ác còn trong vòng bí ẩn