Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được che, không bị mưa gió; kín gió
  find a sheltered spot for a picnic
  tìm được một chỗ kín gió để tổ chức một chuyến picnic
  được che chở, êm ả
  he has led a sheltered life in the countryside
  ông ta đã sống một cuộc sống êm ả ở vùng quê