Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation /ə,kɒmə'dei∫n/  

 • Danh từ
  phòng để ở, chỗ ở
  wanted, accommodation for a young married couple
  cần thuê chỗ ở cho một cặp vợ chồng trẻ
  sự điều tiết, sự điều chỉnh (kế hoạch…)
  sự dàn xếp, sự thỏa hiệp
  accommodation
  (số nhiều) (Mỹ) chỗ ăn ở
  the two sides failed to agree on every point but came to an accommodation
  hai bên không đồng ý với nhau về mọi điểm nhưng đã đi đến một thỏa hiệp

  * Các từ tương tự:
  accommodation address, accommodation ladder, accommodation limits, accommodation train, Accommodation transactions, accommodation unit